Nog geen SSL-certificaat? Regel het voor de nieuwe privacywet ingaat!

Posted in Privacy en online

Is uw website veilig genoeg? Met de komst van de nieuwe privacywet wordt het echt tijd om over het antwoord na te denken. Door de nieuwe privacywet (AVG) kunt u namelijk aansprakelijk worden gesteld voor datalekken die komen doordat uw site of systeem niet voldoende is beveiligd.

Wachtwoorden, om van te gruwelen. Of niet?

Posted in Privacy en online
Wachtwoorden, om van te gruwelen. Of niet?

Voor elke site hetzelfde wachtwoord gebruiken? Dat is niet verstandig. En dus stapelen de wachtwoorden zich in uw digitale leven op. U gaat driftig aan de slag met zinnen die alleen u kunt onthouden en mixt naar hartenlust hoofdletters, kleine letters, cijfers en andere tekens. Om van te gruwelen. Wachtwoorden. Hoe onthoudt u ze?

Veilig uw persoonsgegevens doorgeven. Gebruik de KopieID app

Posted in Privacy en online
Veilig uw persoonsgegevens doorgeven. Gebruik de KopieID app

Wat doet u als u in een winkelstraat loopt en een wildvreemde vraagt naar uw geboortedatum en Burgerservicenummer? Grote kans dat u uw lippen op elkaar houdt. Verstandig! Ga altijd zo veilig om met uw persoonsgegevens!