06-53897862 info@anticipate.nl

Disclaimer

Anticipate besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Anticipate vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Anticipate kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Anticipate anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Anticipate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Anticipate is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

Anticipate biedt links naar externe websites en aanbieders van informatie. Anticipate is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan onze website.

Genoemde voorwaarden voor gebruik van de website van Anticipate zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.