06-53897862 info@anticipate.nl

Website – Loosdrechtsplassengebied.nl

Anticipate
Website
Onderhoud website
Beveiliging website

Design
Not Just Ideas

Development
Aart Jan van der Linden

Oog voor opdrachtgever én eindresultaat ‘Binnen drie maanden hebben we een compleet nieuwe website ontwikkeld ter promotie van het Loosdrechts Plassengebied. Govard-Jan was daarbij zowel mede-initiator als meedenker met ‘hands on’ mentaliteit. Hij was kritisch, hield het tempo hoog en bewaakte de deadlines, de aanlevering van input en vooral de kwaliteit. Hij maakte zelfs de foto’s voor de website. Daarnaast kijkt hij naar de toekomst en hoe een volgende stap (2.0) gestalte moet krijgen.’ Rosemarijn de Vink – bestuurslid Ondernemend Wijdemeren
Loosdrechtsplassengebied.nl is een nieuw, fris platform van samenwerkende ondernemers (horeca, watersport, jachthavens, verblijfsrecreatie etc.), mede ondersteund door Ondernemend Wijdemeren, Gemeente Wijdemeren en Koninklijk Horeca Nederland afdeling Hilversum e.o. Toeristen vinden er tips voor een recreatief verblijf, een gebiedsagenda met alle evenementen en up-to-date informatie.

Portfolio

Interesse?